Welke bedreigde diersoorten dan?

Uit verzamelde waarnemingen en foto's van omwonenden blijken o.a. de volgende dieren gebruik te maken van de groenstrook tegenover de Essenburgsingel:
vleermuizen, sperwers, blauwe reigers, heggenmussen, huismussen, vlaamse gaaien,bonte spechten, groene halsbandparkieten, eksters, kraaien, koolmeesjes, goudhaantjes, ooievaars, merels, eenden, vinken, goudvinken,zanglijsters, pimpelmeesjes, kwikstaartjes, spreeuwen, hout- en tortelduiven, roodborstjes, boomklevers, waterhoentjes, padden, kikkers, wilde konijnen, marters, diverse soorten vlinders, libelles en soms wordt een uil of fazant gespot. ACTIE: Uitzoeken welke hiervan bedreigd zijn! Evt in samenwerking met milieudienst
 

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg