dhr Carlos Gonçalves neemt ProGroen rapporteert in ontvangst

Donderdag 27 mei heeft Progroen op het Looiershof het eerste exemplaar van ProGroen rapporteert aangeboden aan deelgemeente voorzitter dhr. Carlos Consalves.

Progroen_Rapportpresentatie_d.d._27-05-2010_8

dhr. Carlos Consalves en Xanne Maza van ProGroen

Progroen_Rapportpresentatie_d.d._27-05-2010_34 foto's: Hans Breugel

Een bijbehorende poster bij de campagne van ProGroen

Het rapport (vanaf zaterdag 29 mei) te lezen in PDF bestand op deze website) is met grote inzet tot stand gekomen door actieve vrijwilligers van ProGroen. Het behelst zaken als de luchtkwaliteit, waterhuishouding, aanwezigheid van monumentale panden, flora en fauna etc. Maar zeker zo belangrijk is het peidooi om dit gebied tussen de Essenburgsingel en de RFC weg groen te houden en hier geen bouw toe te staan. In het najaar komt Alterra Wageningen UR met een rapport waarin het alternatieve plan van Progroen voor dit gebied (zie rubriek plan ProGroen) op haalbaarheid wordt getoetst. Het gebied moet toegankelijk worden voor alle bewoners in deze wijk, maar zeker groen blijven.

 

 

slinger-0030.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg