Algemene informatie

Progroen is opgericht in de Essenburgbuurt (Rotterdam) om het gebied RFC weg/Essenburgsingel groen te houden en daar een bijdrage aan te leveren door het "de pluktuin" initiatief. De eerste grote fruitboomgaard in Rotterdam met op dit moment 100 fruitboompjes. Tevens worden er in de pluktuin diverse workshops en activiteiten georganiseerd om samen bezig te zijn in dit gebied, elkaar te leren kennen en goed om te gaan met de natuur. Door mensen in het "groene gebied" bezig te laten zijn, ontstaat na verloop van tijd het "het is van ons" gevoel. Samen kunnen wij er voor zorg dragen dit initiatief tot een succes te maken.

Stichting Progroen - de Pluktuin

K.v.K nr. 57608024 (Rotterdam)

bank gegevens: TRIODOSBANK:

NL 10 TRIO 0197 6036 02 t.n.v. St. Progroen - de pluktuin

 


 

STILTE RONDOM PROGROEN

1 september 2010

Op dit moment is het even stil rondom ProGroen. Dat wil niet zeggen dat ProGroen niet meer actief is. Integendeel. Achter de schermen zijn wij nog steeds druk bezig om de alternatieve plannen voor dit gebied voor elkaar te krijgen. Eind september is er tussen Progroen en de begeleidingscommissie van Alterra Wageningen weer een bijeenkomst. Hierin komen alle lopende zaken en de nog uit te voeren zaken aan de orde voor het rapport van Alterra Wageningen. Na het uitkomen van dit rapport gaat Progroen meteen aan tafel zitten met alle buurtorganisaties om samen invulling te geven aan het alternatieve plan voor met name het betonnen gedeelte aan de Essenburgsingel naast de voetbalvelden van JAI HIND. Dit zal nog een hele klus worden en hierbij zal ProGroen niet alleen de steun en hulp van de buurtorganisaties nodig hebben, maar vragen wij ook om inzet van alle buurtbewoners die een steentje kunnen en willen bijdragen.

PROGROEN.

 

 

 

WELKOM

 

In het kort waar Progroen voor staat.


ProGroen Essenburg-RFC is tegen alle nieuwbouw op het gebied tussen de singel en het spoor, maar wil wel een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam, groen alternatief dat de buurt en haar bewoners ten goede komt.
ProGroen Essenburg-RFC is tegen elke bebouwing, door welke partij dan ook, nu en in de toekomst.  We vinden dit o.a. belangrijk omdat de bomen in dit gebied letterlijk de longen van deze dichtbebouwde wijk zijn, waar de milieunormen op veel plaatsen ruimschoots overschreden worden. Wanneer deze bomen gekapt worden verliezen we een belangrijke zuurstofbron.


Dit gebied herbergt de oudste schooltuin van Rotterdam, waar kinderen van 4 verschillende Rotterdamse basisscholen kennis maken met de natuur.
- Daarnaast is in dit gebied voetbalvereniging JHR (Jai Hind) gevestigd, die een belangrijke sportieve en sociale functie vervult in de wijk. Voetbalvereniging JHR (Jai Hind) is meer dan gewoon een voetbalclub. Zij biedt in deze kwetsbare wijk een plaats waar jongeren op sportieve wijze leren afspraken te maken, gedisciplineerd te zijn en om te gaan met andere culturen.

- Ook kent dit gebied een voor stadse begrippen ongekende rijkheid aan flora en fauna, waaronder vele bedreigde diersoorten. Zo worden regelmatig vleermuizen gesignaleerd, evenals huismussen, sperwers, blauwe reigers, heggenmussen, huismussen, vlaamse gaaien,bonte spechten, groene halsbandparkieten, eksters, kraaien, koolmeesjes, goudhaantjes, ooievaars, merels, eenden, vinken, goudvinken,zanglijsters, pimpelmeesjes, kwikstaartjes, spreeuwen, hout- en tortelduiven, roodborstjes, boomklevers, waterhoentjes, padden, kikkers, wilde konijnen, marters, diverse soorten vlinders, libelles en soms een uil of fazant. 

- Deze strook groen met haar veelheid aan bomen vervult ook milieutechnisch een belangrijke rol.

ProGroen Essenburg-RFC wil een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam, groen alternatief, dat de buurt en haar bewoners ten goede komt. In ons alternatief is er ruimte voor de natuur, voor de handhaving van bijzondere flora en fauna in hartje Rotterdam, en voor de bewoners.

 Voetbalveld-0071.jpg

haan (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg