In het kort waar Progroen voor staat.


ProGroen Essenburg-RFC is tegen alle nieuwbouw op het gebied tussen de singel en het spoor, maar wil wel een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam, groen alternatief dat de buurt en haar bewoners ten goede komt.
ProGroen Essenburg-RFC is tegen elke bebouwing, door welke partij dan ook, nu en in de toekomst.  We vinden dit o.a. belangrijk omdat de bomen in dit gebied letterlijk de longen van deze dichtbebouwde wijk zijn, waar de milieunormen op veel plaatsen ruimschoots overschreden worden. Wanneer deze bomen gekapt worden verliezen we een belangrijke zuurstofbron.


Dit gebied herbergt de oudste schooltuin van Rotterdam, waar kinderen van 4 verschillende Rotterdamse basisscholen kennis maken met de natuur.
- Daarnaast is in dit gebied voetbalvereniging JHR (Jai Hind) gevestigd, die een belangrijke sportieve en sociale functie vervult in de wijk. Voetbalvereniging JHR (Jai Hind) is meer dan gewoon een voetbalclub. Zij biedt in deze kwetsbare wijk een plaats waar jongeren op sportieve wijze leren afspraken te maken, gedisciplineerd te zijn en om te gaan met andere culturen.

- Ook kent dit gebied een voor stadse begrippen ongekende rijkheid aan flora en fauna, waaronder vele bedreigde diersoorten. Zo worden regelmatig vleermuizen gesignaleerd, evenals huismussen, sperwers, blauwe reigers, heggenmussen, huismussen, vlaamse gaaien,bonte spechten, groene halsbandparkieten, eksters, kraaien, koolmeesjes, goudhaantjes, ooievaars, merels, eenden, vinken, goudvinken,zanglijsters, pimpelmeesjes, kwikstaartjes, spreeuwen, hout- en tortelduiven, roodborstjes, boomklevers, waterhoentjes, padden, kikkers, wilde konijnen, marters, diverse soorten vlinders, libelles en soms een uil of fazant. 

- Deze strook groen met haar veelheid aan bomen vervult ook milieutechnisch een belangrijke rol.

ProGroen Essenburg-RFC wil een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam, groen alternatief, dat de buurt en haar bewoners ten goede komt. In ons alternatief is er ruimte voor de natuur, voor de handhaving van bijzondere flora en fauna in hartje Rotterdam, en voor de bewoners.

 

slinger-0030.jpg

haan (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
Tegenover (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg