STILTE RONDOM PROGROEN

1 september 2010

Op dit moment is het even stil rondom ProGroen. Dat wil niet zeggen dat ProGroen niet meer actief is. Integendeel. Achter de schermen zijn wij nog steeds druk bezig om de alternatieve plannen voor dit gebied voor elkaar te krijgen. Eind september is er tussen Progroen en de begeleidingscommissie van Alterra Wageningen weer een bijeenkomst. Hierin komen alle lopende zaken en de nog uit te voeren zaken aan de orde voor het rapport van Alterra Wageningen. Na het uitkomen van dit rapport gaat Progroen meteen aan tafel zitten met alle buurtorganisaties om samen invulling te geven aan het alternatieve plan voor met name het betonnen gedeelte aan de Essenburgsingel naast de voetbalvelden van JAI HIND. Dit zal nog een hele klus worden en hierbij zal ProGroen niet alleen de steun en hulp van de buurtorganisaties nodig hebben, maar vragen wij ook om inzet van alle buurtbewoners die een steentje kunnen en willen bijdragen.

PROGROEN.

 

 

 

NN_in_de_verte-0025.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
Moskee_in_avondlicht (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg