Groenplan

Groenplan Rotterdam, Uitvoeringsprogramma 2005
 
 
Aan de Gemeenteraad.
 
Inleiding
Met het Groenplan, Uitvoeringsprogramma 2005 formuleert de gemeente Rotterdam haar groenstrategie. Belangrijkste aanleiding daarvoor is het werken aan een gevarieerde en aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en de vrije tijd te besteden. Het gaat daarbij zowel om een betere leefkwaliteit voor de bewoners van nu, als om een stad die nieuwe bewoners aantrekt. Een gevarieerde en aantrekkelijke stad betekent onder andere een goede en veilige woonomgeving, een compleet en gevarieerd aanbod van voorzieningen, goede fiets-, OV- en autofaciliteiten, een prettige en uitnodigende openbare ruimte en goede verbindingen met het buitengebied.
 
Tot op heden ontbrak het aan een duidelijke samenhangende stedelijke regie op de uitvoering van de diverse stedelijke groenprojecten. Daarnaast was er, zowel gemeentelijk als regionaal, geen duidelijk financieel kader en geen uitvoeringsprogramma. Omdat tegelijkertijd de uitvoering van veel groenprojecten stagneert, is er gevraagd om een concreet uitvoeringsprogramma, in het verlengde van het Uitvoeringsplan Stedelijke Projecten Rotterdam (USPR). Dit Groenplan Rotterdam voorziet daarin en heeft daarom de ondertitel Uitvoeringsprogramma 2005 gekregen.

a.   Kwantiteit en kwaliteit van het groen in Rotterdam;


b.   Koestering van het bestaande groen;
c.   Zorgvuldige omgang met waardevolle bomen in de stad;
d.   Koersbepaling voor deelgebieden en projecten;
e.   Aanscherping stedelijk groen;
f.   Verzoeken voor nieuwe projecten in het uitvoeringsprogramma 2005.

 

[ bron: http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=136959 ]

 

kop-0020.jpg

haan (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg