Krachtwijken Initiatieven bewoners

Bewoners spelen een belangrijke rol in hun wijk. Ze hebben invloed op de sfeer en uitstraling van hun buurt en kunnen er een positieve bijdrage aan leveren. Het ministerie van VROM/WWI wil bewoners stimuleren om betrokken te zijn bij hun wijk. De minister trekt in 2008 20 miljoen euro voor bewonersinitiatieven uit. In de periode 2009 tot en met 2011 komt daar nog eens 75 miljoen bij.

Hoe en waar wordt het geld ingezet?

De minister investeert deze 95 miljoen euro in 31 gemeenten, waaronder 18 gemeenten met krachtwijken om bewonersinitiatieven te stimuleren, Een groot aantal gemeenten werkt al enige tijd met bewoners- of wijkbudgetl Zij kunnen nu ook kiezen om dit geld via het zogenaamde voucher (waardebonnen) systeem bij bewoners terecht te laten komen. Bewoners kunnen via dit systeem heel eenvoudig een plan indienen om hun eigen buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld voor een speelplaats, een ophaalactie voor zwerfafval, bejaardengymnastiek, een wijktheaterproductie, een stel bloembakken, of een huiskamer voor ouderen.

Voor en door bewoners

Bewoners weten als geen ander wat er leeft in hun buurt. Ze ervaren dagelijks de plezierige en minder leuke kanten van hun wijk. Door te luisteren, te kijken, een praatje te maken met buren of andere bewoners Kortom, door te leven in hun wijk. Zo zijn bewoners vaak ook goed op de hoogte van de wensen en behoeften van andere mensen uit de wijk. De miljoenen van de minister maakt het bewoners mogelijk om deze wensen te realiseren. Zo ontstaat er financiële ruimte om wijken te creëren die er zijn vóór bewoners, maar die ook worden verbeterd dóór bewoners.

Goed voor draagvlak, leefbaarheid en sociale samenhang

Actieve bewoners voelen zich betrokken bij hun wijk. Bovendien kunnen zij ervoor zorgen dat ook andere mensen in de wijk meer bij elkaar betrokken raken. Want of het nu gaat om een speeltuin, een schaaktoernooi of een buurtrestaurant: bewoners treffen elkaar bij dit soort initiatieven. Daarnaast zouden bewonersinitiatieven kunnen leiden tot een betere samenwerking tussen bewoners en de gemeenten. Beide partijen spelen immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijk.

Het vouchersysteem in een notendop

Via het vouchersysteem kunnen bewoners écht zelf beslissen wat er met het geld gebeurt. Ze kunnen met het systeem op een eenvoudige manier een aanvraag indienen en zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van hun initiatief. Samen met het ministerie van VROM/WWI

[ Bron: http://www.vrom.nl ]

 

slinger-0030.jpg

drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
NN (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg