GROENLINKS BOMEN PLAN

PLAN VOOR 100.000 STADSBOMEN

bron: AD dinsdag 19 mei 2009.

klik op de foto als u het bomenplan wil lezen (PDF bestand)

Rotterdam - In de komende 30 jaar moet Rotterdam er 100.000 bomen bijkrijgen. Dat wil Groenlinks dat het "100.000 bomenplan" woensdag overhandigt aan wethouder Peter Lamers voor buitenruimte. De partij wil de 100.000 bomen vooral aanplanten in binnenstad en in de stadswijken.

In Rotterdam staan 550.000 bomen. Minder dan 1 boom per inwoner merkt raadslid Arno Bonte op. De meeste bomen staan in het Kralingse bos, parken en langs de Rottemeren. In de helft van de straten is nauwelijks of geen boom te bekennen. Daar wil Groenlinks verandering in brengen door de komende 30 jaar 3300 bomen per jaar aan te planten.

Bonte wil ook dat het nieuwe bomenbestand gevarieerder wordt dan nu. Daarmee beperk je boomziektes en massale kaalslag als ze door ziekte of ouderdom allemaal gelijktijdig worden gekapt. Groenlinks wil meer snelgroeiende populieren, groenblijvende naaldbomen en fruit en bloesembomen die in het voorjaar bloeien.

De gemeenteraad heeft al eerder gezegd dat Rotterdam er groener op moet worden. In september zal de wethouder zijn visie ontvouwen over het openbaar groen in de stad.

Commentaar van ProGroen op dit artikel:

Juist dit soort aanbevelingen van Groenlinks, maar ook het standpunt van de gemeente(raad) Rotterdam dat Rotterdam groener moet worden, geeft ons steun in het tegengaan van bouw op ons stuk groen! Afwachten in hoeverre de Rotterdamse politiek ECHT in groen durft te investeren en het niet alleen bij mooie woorden blijft! De fruit en bloesembomen sluiten uitstekend aan bij een onderdeel in het alternatieve plan van ProGroen om een fruitboomgaard aan te leggen in ons gebied (Progroen werkt op dit moment aan een alternatief rapport waarin dit idee uitvoerig zal woren belicht).

 

Moskeespiegeling-0086.jpg

haan (fotografie Rio Hollander).jpg
Essenburgsingel (fotografie Rio Hollander).jpg
Moskee_in_avondlicht (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg