GEEF BURGERS DE RUIMTE!

ProGroen pleit al vanaf haar start bij de politiek om burgers meer vrijheid te geven en vooral te VERTROUWEN bij bewoners initiatieven. Burgers kennen de buurt/omgeving. Er kan uiteraard iets fout gaan of niet helemaal volgens plan verlopen, maar bij allerlei projecten/initiatieven die door de overheid worden gestart gaat er in de praktijk ook heel vaak iets mis. Hieronder een nieuwsbrief (bron: rijksoverheid) die hierop uitstekend aansluit:

Minister neemt rapport 'Loslaten, vertrouwen, verbinden' in ontvangst.

‘Zorg dat actieve en gedreven burgers niet vastlopen in logge systemen en organisaties. Laat de controle los en geef onze initiatieven de ruimte.’ Dat is de voornaamste oproep die volgt uit een reeks bijeenkomsten met betrokken Nederlanders. De gebundelde resultaten zijn woensdag 28 maart aan minister Spies van Binnenlandse Zaken overhandigd. Socires, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN namen het initiatief

Het initiatief ‘Binding’ geeft antwoord op de veelomvattende vraag: hoe kan vorm en inhoud worden gegeven aan maatschappelijke binding in een land waar het goed toeven is voor alle inwoners? De concrete antwoorden op deze vraag zijn tot stand gekomen in acht workshops, waar een breed debat plaatsvond met mensen uit de praktijk.

Verandering van mentaliteit

Nederlanders nemen graag initiatief tot bindende activiteiten en willen daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Maar daar willen zij wel de ruimte en het vertrouwen voor krijgen. De bijeenkomsten geven aan dat om mensen te binden, de focus niet moet liggen op systemen, waarmee beleidsmakers graag werken, maar juist op de mensen die met oog voor hun omgeving te werk willen gaan.  De overheid zou dit meer moeten faciliteren. Voor het stimuleren van deze mentaliteitsverandering is leiderschap nodig.

Minister Spies: “Ik ervaar een grote onderstroom in de samenleving van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woon- en leefomgeving of hun vereniging. Ik ben erg onder de indruk van de positieve energie van deze mensen. Een overheid die vertrouwen geeft, loslaat en daardoor verbinding tot stand brengt, sluit heel erg aan bij wat mijns inziens nodig is.”

Resultaten bruikbaar in praktijk

De gepresenteerde resultaten zal de WRR gebruiken in haar advies ‘Vertrouwen in de burger’, dat naar verwachting in april aan het kabinet wordt aangeboden.

Socires kan de uitkomsten inzetten bij haar activiteiten voor duurzame maatschappelijke vernieuwing.

De Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN, die initiatieven op het gebied van sociale cohesie steunen, zullen de resultaten van het initiatief gebruiken bij het maken van verantwoorde keuzes voor steun aan goededoelenorganisaties. Sigrid van Aken, managing director Postcode Loterij: “Deze uitkomsten zijn voor ons zeer bruikbaar bij het maken van de juiste afwegingen voor financiële steun. Zo dragen wij sinds kort bij aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en aan vrouwenplatform WOMEN Inc vanwege hun aandacht voor samenhang en participatie in Nederland.”

 

slinger-0030.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
Moskee_in_avondlicht (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg