PROGROEN partner van WIJKALLIANTIE

WijkAlliantie

WijkAlliantie

WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van praktische mensen, actief in vele maatschappelijke (buurt)initiatieven: van drugsprotest tot festival, van interculturele dialoog tot buurtvoetbaltoernooi. WijkAlliantie verenigt en steunt creatieve, sociaal ondernemende mensen die zélf en met elkaar werken aan een veilige en prettige leefomgeving. WijkAlliantie is voortgekomen uit “De Wijk is van ons Allemaal”, sinds 1997 de officiële naam van de stichting.

Landelijke kruisbestuiving

Vele burgers en bevolkingsgroepen bundelen hun talenten in eigen sociale initiatieven. WijkAlliantie maakt een kruisbestuiving tussen al deze initiatieven mogelijk. Digitaal, maar vooral ook persoonlijk tijdens de Wijkbeurs, wijk/werkbezoeken en workshops. Een voorbeeld: Maimoena uit Nijmegen zoekt een expert in anti-drugsacties, de WijkAlliantie koppelt haar aan Wesley uit Doesburg, die al twee keer zo’n actie opgezet heeft.

Partners van de WijkAlliantie

De ruggegraat van WijkAlliantie zijn haar actieve partners, originele en bevlogen denkers en doeners, die met hun initiatieven aanhaken bij een landelijke beweging. In de WijkAlliantie geven én krijgen zij ideeën, helpende handen, contacten, materialen, publiciteit, strategische tips en véél energie om hun ‘kei’ aan de samenleving bij te dragen.

Meedoen aan een landelijke beweging

Individuele burgers, maar óók het MKB, multinationals, non-profit organisaties en (lokale) overheden maken een belangrijk deel uit van het netwerk van partners van de WijkAlliantie. De stichting financiert haar ideële werk met bijdragen van fondsen, sponsors en donateurs. Sponsoring kan bestaan uit een financiële bijdrage of uit het beschikbaar stellen van kennis, ervaring en menskracht. Bedrijven kunnen zowel landelijke acties van de WijkAlliantie steunen als concreet meewerken in de buurten, zoals door inzet van medewerkers van lokale vestigingen.

WijkAlliantie werkt aan een opwaartse samenleving

 

© WijkAlliantie

 

slinger-0030.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
Essenburgsingel (fotografie Rio Hollander).jpg
Tegenover (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg