Rapport GG&GD

De GGD heeft veel informatie over de stand van de gezondheid in de stad.

Een van de bronnen voor die informatie zijn de gegevens die de GGD verzamelt via de Gezondheidsenquete.

De Gezondheidsenquete voert de GGD iedere vier jaar uit; afgelopen jaar 2008 is er net weer een geweest.

We hebben dus recente gegevens.

In de Gezondheidsenquete worden aandoeningen aan de luchtwegen samengenomen: astma/COPD (chronische bronchitus, longemfyseem of CARA).

De gegevens worden bekeken per deelgemeente en per buurt.

Deelgemeente Delfshaven

Het percentage inwoners dat nu of in de afgelopen 12 maanden astma of COPD (al dan niet door arts vastgesteld) heeft (gehad), is in de deelgemeente Delfshaven significant (dwz overtuigend) lager dan in de andere deelgemeenten. Daarbij houden we rekening met leeftijd en geslacht van de bewoners. Het percentage voor Delfshaven is 5,8%, terwijl het voor Rotterdam als geheel 9.0% is.

Buurt

In postcodegebied 3022 geeft 4,2% van de ondervraagde mensen aan astma, chronische bronchitus, longemfyseem of CARA te hebben of in de afgelopen 12 maanden te hebben gehad. Dit lijkt weinig ten opzichte van de andere postcodegebieden in Rotterdam, waar ook waarden rond of boven de 10% voorkomen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er in dit gebied slechts 47 respondenten waren (dus maar 2 met COPD of astmatische klachten). Het aantal respondenten in dit postcodegebied is te klein om op dit schaalniveau harde uitspraken te doen. Over de hele groep (bijna 14.000 respondenten) geeft 9% aan een van deze klachten te hebben.

De GGD heeft geen verfijnder gegevens dan deze. Die gegevens zijn alleen bij de afzonderlijke huisartsen bekend.

We hopen u en ProGroen hiermee voor zover mogelijk te hebben geholpen.

Met vriendelijke groet,

Josine van den Bogaard

 

blik-0071.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
NN (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg