Gerucht deels waar!

brief aan Humanitas d.d. 18 maart 2009:

Progroen heeft een brief geschreven aan dhr. H. Becker van Humanitas waarin wij vragen wat er waar is van geruchten in onze buurt dat Humanitas een bod heeft gedaan op de grond van de NS en dit bod is afgewezen door de NS. De vraagprijs zou te hoog zijn voor Humanitas. Een tweede vraag die wij voorgelegd hebben was of Humanitas nu afziet van bouwplannen in dit gebied of samenwerking zoekt met andere partijen (NS -zie ook het rapport van KuiperCompagnons-, gemeente e.d.) om alsnog te kunnen gaan bouwen.

antwoord Humanitas op bovenstaand schrijven d.d. 27 maart 2009:

Het is juist dat Humanitas een bod heeft uitgebracht op de betreffende gronden en dit door NS poort niet is geaccepteerd. NS poort heeft ons laten weten zich nu op een andere verkoopstrategie te beraden en ons hierover te zullen informeren. Wij wachten een en andere af.

Humanitas blijft geinteresseerd in de ontwikkelingen van de lokatie Essenburgsingel conform de gepresenteerde plannen in het kader van levensloopbestendig wonen en wijkfaciliteiten ten behoeve van vooral inwoners van de deelgemeente Delfshaven.

Prof. dr. H.M. Becker.

 

 

 

 

Voetbalveld-0071.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
Essenburgsingel (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg