Antwoord op gepeperde Email

Aan ProGroen,

In uw brief stelt u dat het legen van de ondergrondse containers is verminderd.

Ik heb uw klacht voorgelegd aan de desbetreffende deelgemeente co├Ârdinator.

Hij meldde mij dat de ledigingfrequentie niet is veranderd. De containers worden 3 maal per week geleegd, op maandag, woensdag en vrijdag.

In uw brief geeft u aan dat het vaak voorkomt dat de containers niet vol zijn maar de deksels klemmen, ik heb laten onderzoeken of de inworpdeksels goed functioneren, Uit dat onderzoek zijn geen storingen gebleken. Wel zaten inworptrommels van drie ondergrondse containers klem door onjuist gebruik.

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffen bevat regels over de wijze waarop restafval in een inzamelcontainer geworpen dient te worden.

Artikel 9 van dit besluit bepaalt dat restafval in een gesloten verpakking met een maximale inhoud van 40 liter moet worden aangeboden. Verder bepaalt dit artikel dat de afvalstoffen zoveel mogelijk moeten worden samengedrukt VOORDAT zij in de afvalvoorziening worden geworpen

Deze bepalingen zijn opgenomen om te voorkomen dat grote voorwerpen/zakken in de vulopening klem raken waardoor deze blokkeert, Kortom een juist gebruik van de ondergrondse containers is van groot belang.

Het beste kunt u vuilniszakken van het formaat 50x65 ( 35 iiter) gebruiken. U kunt ook gewone vuilniszakken blijven gebruiken maar een overvol exemplaar, ( welke bolstaat) past niet in de inworp opening, waardoor het verstopt raakt.

Op de website www.roteb.rotterdam.nl kunt u nadere informatie vinden over verschillende afvalinzamelvoorzieningen.

De dienst Stadstoezicht is belast met de controle en handhaving van verkeert aangeboden afval.

Via het gratis gemeentelijk servicenummer 0800-1545 kunt u klachten over verkeerd aanbieden van afval melden.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

C.H.Jager

Algemeen Directeur
 

NN_in_de_verte-0025.jpg

haan (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg