Ook Mulder en Sno gaan op onderzoek uit!

De regio Rijnmond is één van de meest vieze gebieden van Europa, en Rotterdam een hele vieze stad. Dat heeft te maken met de slechte kwaliteit van onze lucht. Dat komt deels door de uitstoot (van fijnstof en stikstofdioxiden) van de industrie en door de vele huishoudens, maar in de stad vooral door het verkeer.

Vies Weena
Mulder gaat daarom de stad in met de DCMR, de Milieudienst Rijnmond. Ze ervaart de smerigste straat van Rotterdam: het Weena en bekijkt één van de vele meetpunten in de stad. Daarnaast praat zij met de GGD over de gevolgen voor de volksgezondheid. Want fijnstof en stikstofdioxiden zijn niet alleen slecht voor de longen en luchtwegen, maar verhogen ook de kans op hart- en vaatziektes. 
http://www.iktekenervoor.nl/mulderensno/?cid=87
 

Moskeespiegeling-0086.jpg

drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg