ProGroen ontmoet gemeenteraadslid Arno Bonte

Naar aanleiding van het 100.000 bomenplan van GroenLinks Rotterdam en hoe GroenLinks staat tegenover de alternatieve plannen die ProGroen wil gaan uitwerken in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Universiteit van Wageningen, heeft ProGroen woensdag 18 juni een gesprek gehad met gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks. In het gesprek hebben wij naar voren gebracht dat ProGroen tegen welke bouw dan ook is in het gebied Essenburgsingel – RFC weg. Ook al lijken de Humanitas plannen van de baan te zijn,  NS-poort  is nog wel in gesprek met de gemeente Rotterdam over eventuele verkoop van de grond aan de gemeente Rotterdam. Een belangrijk onderwerp in het gesprek met Arno Bonte is het 100.000 bomenplan geweest. U kunt dit rapport lezen op onze website onder de rubriek “mediaknipsels” (foto aanklikken). Op 10 juni 2009 heeft Arno Bonte, namens de GroenLinks fractie, het initiatiefvoorstel “Het 100.000 bomenplan” ingediend bij de gemeenteraad van Rotterdam. Met name het ProGroenplan onderdeel een verscheidenheid van bomen te planten en het realiseren van een fruitboomgaard (met grote diversiteit aan fruitbomen) in het gebied Essenburgsingel – RFC weg hebben wij de vraag gesteld of een samenwerking betreffende dit deel van ons alternatieve plan een mogelijkheid zou kunnen zijn en of wij hierin door Arno Bonte van GroenLinks in positieve zin gesteund zouden kunnen worden als wij de plannen voor leggen aan de deelgemeente en gemeente Rotterdam. Het antwoord hierop was positief. In het plan van Groenlinks spreekt men ook van een fruitboomgaard. Alleen is het moeilijk om dit te realiseren in een straat. Er moet een redelijk groot stuk grond in de buurt van een wijk beschikbaar zijn. Aan de RFC weg ligt een onbenut stuk grond (eigendom van de gemeente) van 10 x 240 meter. In ons plan zou hier een boomgaard moeten komen met rotspartij aan het water  bij een waterval. De fruitboomgaard zou overigens paralel aan de educatieve tuinen kom te liggen. De educatie kan zich dan uitbreiden naar de fruitboomgaard.

ProGroen zal de komende tijd meer gesprekken met politici/politieke partijen aangaan.

Arno Bonte van GroenLinks

Het zal nog heel wat tijd en inzet kosten om alle politieke partijen te overtuigen het groen in dit gebied onbebouwd en vooral groen te houden. En te kiezen voor ons alternatieve plan die dit gebied veel aantrekkelijker en toegankelijker moet maken voor al onze buurtbewoners. Maar mede met uw steun, het rapport waarin wij duidelijk maken waarom dit gebied geen bouw toestaat en het alternatieve plan, moet dit lukken!  ProGroen bedankt Arno Bonte voor zijn tijd en wij zullen zeker contact houden.

 

 

 

 

 

 

 

Turkse vrouw-0023.jpg

drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg