PERSBERICHT

ProGroen ondertekend contract wetenschapswinkel Wageningen UR

Op maandag 19 oktober 2009 hebben Xanne Maza en Erik Wemmers van de actiegroep ProGroen Essenburgsingel - RFC weg een overeenkomst ondertekend met de wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen. Hierdoor komt er een subsidie van € 30.000,- beschikbaar voor ALTERRA Wageningen  UR om de alternatieve plannen, welke ProGroen wil realiseren in het gebied tussen de Essenburgsingel en de RFC weg, te kunnen gaan uitwerken. ProGroen is een bewonersinitiatief om bouwplannen door wie dan ook in het gebied RFC weg - Essenburgsingel tegen te gaan. Wij zijn voor groen, het vergroten van het welbehagen van de bewoners in deze wijk. Met de alternatieve plannen wil ProGroen ervoor zorgen dat dit gebied een gebied wordt van bewoners die hierin actief bezig kunnen zijn om zo de sociale contacten te vergroten, maar ook om het bewuster omgaan met natuur met name onder kinderen te stimuleren.. Het moet "ons" gebied worden. Het is geweldig nieuws dat een vooraanstaand instituut als ALTERRA van de Universiteit van Wageningen de alternatieve plannen voor dit gebied graag wil gaan uitwerken. Wij kunnen met het rapport van ALTERRA goed voor de dag komen en deze presenteren aan de gemeente Rotterdam die vervolgens toestemming en medewerking zou kunnen verlenen om de plannen te realiseren. Volgend jaar oktober zal het plan klaar zijn en zal dan door ProGroen aan haar achterban, de gemeente en andere belangstellenden worden gepresenteerd.

Op onze website zullen wij u op de hoogte houden betreffende de vorderingen van ALTERRA. U kunt hier ook onze alternatieve plannen bekijken. 

www.alterra.wur.nl

 

 

 

 

boom-0003.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
fietspadeinde (fotografie Rio Hollander).jpg