ProGroen - D66 Delfshaven

Informatief gesprek met   d66logo

Op woensdag 4 november heeft Progroen een gesprek gehad met dhr. Marcel Mos (lijsttrekker D66 – Delfshaven) en dhr. Bjorn Fraser. Het is belangrijk contact te leggen met diverse partijen in Rotterdam om zo in een vroeg stadium duidelijk te maken wat ProGroen wil bereiken in deze wijk en waar wij voor staan. Uiteindelijk hebben wij de medewerking nodig van de (deel)gemeente om de alternatieve plannen te kunnen realiseren. Maar nog belangrijker is steun te krijgen van politici om “eventuele” bouw tegen te houden/niet toe te staan in het groene en unieke gebied tussen de RFC weg en Essenburgsingel. Concrete toezeggingen zijn niet gedaan naar onze kant, maar D66 wil wel graag op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten. Tijdens het gesprek is gebleken dat D66 wel voor groen is in de stad, maar dat bouw ook noodzakelijk is. Wij hebben hierop duidelijk gemaakt dat bouw in ons groen om tal van redenen nu en in de toekomst niet moet plaats vinden.  Een belangrijk punt voor deze partij is bewonersparticipatie (persoonlijke betrokkenheid). In de alternatieve plannen van Progroen (die uitgewerkt gaan worden door Alterra Wageningen) is dit juist een heel belangrijk onderdeel. Volgend jaar oktober 2010 kunnen Progroen/Alterra de plannen presenteren en dan zal ook het onderhandelen gaan beginnen.  Progroen en D66 hebben afgesproken met elkaar in overleg te blijven.

 

NN_en_sppoorweg-0013.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
Moskee_in_avondlicht (fotografie Rio Hollander).jpg
eend (fotografie Rio Hollander).jpg