MOTIE AANKOOP GROND ESSENBURGPARK AANGENOMEN!

Een mooi moment gisteravond in de gemeenteraad Rotterdam. Het Essenburgpark kreeg via de motie "Hark geld binnen voor het Essenburgpark" net het laatste zetje wat het nodig heeft voor de totstandkoming van deze groene, wilde plek in zelfbeheer. In de afgelopen periode volgden de ontwikkelingen op deze plek, die ook nadrukkelijk in het gebiedsplan van de Gebiedscommissie Delfshaven vernoemd staat als gewenste ontwikkeling voor Delfshaven, zich in hoog tempo op. Allereerst startte de Nederlandse Spoorwegen, de huidige eigenaar van de grond, met de ontruiming van de volkstuintjes en sanering van de grond. Vervolgens besloten zij af te zien van bebouwing in dat gebied, een scenario wat jarenlang boven 't gebied zweefde. En een optie waar bijvoorbeeld Progroen de Pluktuin en De Spoortuin zich jarenlang tegen hebben verzet. Tot slot besloot de NS de grond te willen verkopen, bij voorkeur aan de gemeente. Vanuit het cluster Stadsontwikkeling is er sinds de koerswijziging van de NS in afgelopen periode al flink wat budget bijeen gesprokkeld voor aankoop van de grond. Maar met de strekking van de motie komt zijn we daar nu helemaal zeker van. Bewoners, groeninitiatieven en cluster Stadsontwikkeling zijn ook al druk in de weer om het zelfbeheer van het gebied voor te bereiden, wanneer straks de ruiming is voltooid, de grond is gesaneerd en het eigendom overgaat van Spoorwegen naar Gemeente!

 

Rotterdam-sneeuw-3maart-006.jpg

hek (fotografie Rio Hollander).jpg
Essenburgsingel (fotografie Rio Hollander).jpg
Tegenover (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg