Mededeling

10 maart 2009:

Geachte medestanders


Wij willen u mededelen dat de ProGroen kerngroep en haar actieve vrijwilligers druk bezig zijn een rapport te maken waarin wij, ook namens alle medestanders, aan o.a. de (deel)gemeente duidelijk willen maken waarom er niet gebouwd moet worden op ons stuk groen. In dit rapport komen wij ook met onze alternatieve plannen voor dit gebied. Dit neemt veel tijd in beslag mede door de vele onderzoeken die uitgevoerd moeten worden voor dit rapport.

 

Turkse vrouw-0023.jpg

gieter (fotografie Rio Hollander).jpg
voetbalveld (fotografie Rio Hollander).jpg
volkstuinen (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg