Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

ProGroen vertegenwoordigt een groeiende groep buurtbewoners met hart voor de stad en de wijk. Wij vinden dat verdere bebouwing van dit in alle opzichten kwetsbare gebied geen gezonde bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling. Wij zijn dan ook tegen bebouwing, door welke organisatie dan ook. Progroen is ook de initiatief nemer van de eerste stads fruitboomgaard "DE PLUKTUIN" aan de RFC weg 190 te Rotterdam. Een tuin waarin het samen zijn met bewoners/geinteresseerden om deze tuin op te bouwen en te onderhouden een heel belangrijk aspect is. Leer elkaar kennen, kom samen tot grote dingen, leer omgaan met groen. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd zoals workshops, muziekdagen (zowel pop als klassiek), filmavonden in de pluktuin, kinderen krijgen er lees en voorlees middagen, volwassenen van niet Nederlandse afkomst krijgen Nederlandse taalles. Al met al een pluktuin om trots op te zijn.

 Rotterdam-sneeuw-3maart-006.jpg

drie_ballen (fotografie Rio Hollander).jpg
schaap (fotografie Rio Hollander).jpg
spiegeling (fotografie Rio Hollander).jpg
Meeuw (fotografie Rio Hollander).jpg